. test
Technik rybactwa śródlądowego (314208)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/314208/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika rybactwa śródlądowego 
niezbędna jest wiedza z zakresu prawa 
połowu ryb oraz zasad poruszania się 
po wodach śródlądowych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik rybactwa śródlądowego 
odpowiada za przygotowanie 
ryb do obróbki.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy technika rybactwa śródlądowego
 jest praca na wysokości.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik rybactwa śródlądowego 
jest odpowiedzialny za sporządzanie 
kosztorysów połowów.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik rybactwa śródlądowego 
nie odpowiada za prowadzenie 
dokumentacji.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik rybactwa śródlądowego 
ma wiedzę na temat posługiwania się 
księgą stawową i jeziorową oraz prawa 
dotyczącego kontaktu z żywnością.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W pracy technika rybactwa śródlądowego niezbędna jest wiedza z zakresu prawa połowu ryb oraz zasad poruszania się po wodach śródlądowych.
2. Technik rybactwa śródlądowego odpowiada 
za przygotowanie ryb do obróbki.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy technika rybactwa śródlądowego jest praca na wysokości.
4. Technik rybactwa śródlądowego jest odpowiedzialny 
za sporządzanie kosztorysów połowów.
5. Technik rybactwa śródlądowego nie odpowiada 
za prowadzenie dokumentacji.
6. Technik rybactwa śródlądowego ma wiedzę na temat posługiwania się księgą stawową i jeziorową oraz prawa dotyczącego kontaktu z żywnością.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ