. test
Technik optyk 
Quiz nr 4: Suwak

M/325302/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika optyka. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie sprawami związanymi z medycyną
i optyką oraz nowoczesnymi technologiami. Przydają się również
zdolności manualne, gdyż praca w tym zawodzie wymaga precyzji
rąk i palców. Co więcej istotne są umiejętności współpracy z innymi
ludźmi. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem technika optyka. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie sprawami związanymi
z medycyną i optyką oraz nowoczesnymi technologiami. Przydają się
również zdolności manualne, gdyż praca w tym zawodzie wymaga
precyzji rąk i palców. Co więcej istotne są umiejętności współpracy
z innymi ludźmi. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika optyka. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie sprawami związanymi
z medycyną i optyką oraz nowoczesnymi technologiami. Przydają się
również zdolności manualne, gdyż praca w tym zawodzie wymaga
precyzji rąk i palców. Co więcej istotne są umiejętności współpracy
z innymi ludźmi. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu
odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik optyk.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie sprawami
związanymi z medycyną i optyką oraz nowoczesnymi technologiami.
Przydają się również zdolności manualne, gdyż praca w tym zawodzie
wymaga precyzji rąk i palców. Co więcej istotne są umiejętności
współpracy z innymi ludźmi. Uzyskany wynik może wskazywać,
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!