. test
Opiekun osoby starszej (341202)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/341202/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Opiekun osoby starszej 
może pracować w szpitalu 
na oddziale geriatrycznym.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Prawo jazdy kat. B jest przydatną 
umiejętnością w pracy 
opiekuna osoby starszej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód opiekuna osoby starszej 
można zdobyć tylko i wyłącznie 
w szkole policealnej.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Do zadań opiekuna osób starszych 
należy między innymi organizowanie
 czasu wolnego osobie podopiecznej.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Zawód  opiekuna osoby starszej 
może wykonywać osoba, 
która jest nosicielem chorób zakaźnych.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Opiekun osoby starszej powinien
cechować się m.in. poszanowaniem 
godności drugiego człowieka, cierpliwością 
oraz odpornością psychiczną. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Opiekun osoby starszej może pracować w szpitalu 
na oddziale geriatrycznym. 
2. Prawo jazdy kat. B jest przydatną umiejętnością 
w pracy opiekuna osoby starszej.
3. Zawód opiekuna osoby starszej można zdobyć 
tylko i wyłącznie w szkole policealnej. 
4. Do zadań opiekuna osób starszych należy 
między innymi organizowanie czasu wolnego 
osobie podopiecznej. 
5. Zawód  opiekuna osoby starszej może wykonywać osoba, która jest nosicielem chorób zakaźnych. 
6. Opiekun osoby starszej powinien cechować się
m.in. poszanowaniem godności drugiego człowieka, cierpliwością oraz odpornością psychiczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik