W tym quizie poćwiczysz

rozpoznawanie

kształtów.

1
Q/1/PLAST/2/19
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
WĄSKI
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
TRÓJKĄTNY
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
WĄSKI
SZEROKI
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
PROSTOKĄTNY
OWALNY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
TRÓJKĄTNY
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
WĄSKI
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
TRÓJKĄTNY
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
TRÓJKĄTNY
SZEROKI
OWALNY
Świetnie!
Potrafisz już rozpoznać
różne kształty.