. test
Mechanik motocyklowy
Quiz nr 4: Suwak

M/723107/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem mechanika motocyklowego. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują się uzdolnieniami 

technicznymi i zainteresowaniami związanymi z branżą motoryzacyjną. 

Niezbędne są również zainteresowania nowymi technologiami, 

gdyż cały czas obsługuje się różne sprzęty, narzędzia i programy 

diagnostyczne. Osoba pracująca w danym zawodzie 

musi wykazywać się dużą dokładnością,  cierpliwością 

oraz spostrzegawczością i umiejętnością myślenia 

przyczynowo- skutkowego. Postaraj się znaleźć taki zawód, 

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 

związanych z zawodem mechanika motocyklowego. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują się uzdolnieniami 

technicznymi i zainteresowaniami związanymi z branżą motoryzacyjną. 

Niezbędne są również zainteresowania nowymi technologiami, 

gdyż cały czas obsługuje się różne sprzęty, narzędzia i programy 

diagnostyczne. Osoba pracująca w danym zawodzie musi wykazywać się 

dużą dokładnością, cierpliwością oraz spostrzegawczością i umiejętnością 

myślenia przyczynowo- skutkowego. Spróbuj poszukać zawodu, 

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


 Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z mechanika motocyklowego. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują się uzdolnieniami
 technicznymi i zainteresowaniami związanymi z branżą motoryzacyjną. 
Niezbędne są również zainteresowania nowymi technologiami, 
gdyż cały czas obsługuje się różne sprzęty, narzędzia i programy 
diagnostyczne. Osoba pracująca w danym zawodzie 
musi wykazywać się dużą dokładnością, cierpliwością 
oraz spostrzegawczością i umiejętnością myślenia 
przyczynowo- skutkowego. Możesz brać pod uwagę ten zawód 
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 

 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinien mechanika motocyklowego. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują się uzdolnieniami 

technicznymi i zainteresowaniami związanymi z branżą motoryzacyjną. 

Niezbędne są również zainteresowania nowymi technologiami, 

gdyż cały czas obsługuje się różne sprzęty, narzędzia i programy 

diagnostyczne. Osoba pracująca w danym zawodzie 

musi wykazywać się dużą dokładnością, cierpliwością 

oraz spostrzegawczością i umiejętnością myślenia 

przyczynowo- skutkowego.  Uzyskany wynik może wskazywać, 

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!