. test
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (814290)          Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/814290/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Po ukończeniu szkoły w zawodzie operator 
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje się zadania zawodowe 
związane z przygotowaniem oraz oceną jakości 
wyrobów i surowców wykorzystywanych
 w przetwórstwie tworzyw sztucznych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Liczba godzin przeznaczona na realizację 
kwalifikacji M.3 wynosi 670h.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kształcenie w zawodzie operator maszyn 
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
 sztucznych odbywa się tylko i wyłącznie 
w szkole dla młodzieży.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Do przygotowania surowców operator 
maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych używa suszarkę 
do tworzyw, wagę elektroniczną, 
mieszalnik, pojemniki na surowce.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Aby uzyskać zawód operator maszyn
 i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych wymagane jest zdanie egzaminów
potwierdzających kwalifikację M.3 oraz M.41.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W trakcie nauki na danej kwalifikacji 
zdobywana jest wiedza m.in. z zakresu 
prowadzenia procesów produkcji wyrobów
 z tworzyw sztucznych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Po ukończeniu szkoły w zawodzie operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje się zadania zawodowe związane z przygotowaniem oraz oceną jakości wyrobów i surowców wykorzystywanych 
w przetwórstwie tworzyw sztucznych. 
2. Liczba godzin przeznaczona na realizację kwalifikacji 
M.3 wynosi 670h. 
3. Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych odbywa się 
tylko i wyłącznie w szkole dla młodzieży. 
4. Do przygotowania surowców operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych używa 
suszarkę do tworzyw, wagę elektroniczną, mieszalnik, pojemniki na surowce.          
5. Aby uzyskać zawód operator maszyn i urządzeń 
do przetwórstwa tworzyw sztucznych wymagane jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikację M.3 oraz M.41. 
6. W trakcie nauki na danej kwalifikacji zdobywana 
jest wiedza m.in. z zakresu prowadzenia procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik