. test
Z/325402/Q/SK/1
Technik masażysta (325402) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik masażysta
 Technikum (kształcenie wyłącznie 
 dla niewidomych i słabowidzących ):
 4 lata, kwalifikacja Z.1
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie 
miejsca, żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ścieżka nr 1
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik masażysta
 Liceum ogólnokształcące / Technikum
 3 lata/4 lata
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
5 ETAP
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 2 lata, kwalifikacja Z.1
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie 
miejsca, żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Szkoła policealna(kształcenie w szkole 
 dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych 
 prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej):
Ścieżka nr 2