. test
Technik budownictwa wodnego 
Quiz nr 4: Suwak

B/311205/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika budownictwa wodnego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie infrastruktury wodnej
czy inżynierii budowlanej. Niezbędne są również predyspozycje
konstrukcyjne, budowlane oraz umiejętność  korzystania z maszyn
i urządzeń. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika budownictwa wodnego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie infrastruktury wodnej
czy inżynierii budowlanej. Niezbędne są również predyspozycje
konstrukcyjne, budowlane oraz umiejętność  korzystania z maszyn
i urządzeń. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie
zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika budownictwa wodnego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie infrastruktury
wodnej czy inżynierii budowlanej. Niezbędne są również predyspozycje konstrukcyjne, budowlane oraz umiejętność  korzystania z maszyn
i urządzeń. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik budownictwa wodnego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie infrastruktury
wodnej czy inżynierii budowlanej. Niezbędne są również predyspozycje konstrukcyjne, budowlane oraz umiejętność  korzystania z maszyn i urządzeń. Uzyskany wynik może wskazywać, że możesz wziąć pod uwagę ten
zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!