. test
Technik renowacji elementów architektury (311210) 
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/311210/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik renowacji elementów architektury wykonuje między innymi prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne
 zabytkowych budowli.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik renowacji elementów architektury 
może podjąć zatrudnienie w organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie 
w danym zawodzie wynosi łącznie 780h.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód technik renowacji elementów 
architektury można zdobyć tylko w Technikum. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik renowacji elementów architektury 
w swojej pracy wykorzystuje między innymi sprzęt 
do montażu elementów sztukatorskich i kamiennych 
oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W celu uzyskania zawodu technik renowacji elementów architektury należy zdobyć  
kwalifikację B.25 i B.26.   
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik renowacji elementów architektury wykonuje między innymi prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli. 
2. Technik renowacji elementów architektury 
może podjąć zatrudnienie w organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 
3. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie w danym zawodzie wynosi łącznie 780h. 
4. Zawód technik renowacji elementów architektury można zdobyć tylko w Technikum.  
5. Technik renowacji elementów architektury w swojej pracy wykorzystuje między innymi sprzęt do montażu
elementów sztukatorskich i kamiennych 
oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe. 
6. W celu uzyskania zawodu technik renowacji elementów architektury należy zdobyć kwalifikację B.25 i B.26.    
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ