W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: g, z.
2
Q/2/KOM/4/1
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
óra
ąski
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
iarno
ając
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
i     ła
ko     ut
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
abawa
ebra
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: gz.
2
Q/2/KOM/4/2
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
a     adka
ty     rys
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze  brakujące litery.
a     eta
apałki
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
s     nurek
r     yb
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze  brakujące litery.
amek
óralka
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.