. test
Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie (712905)       Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/712905/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie
odpowiada za dobór odpowiednich
materiałów budowlanych
do realizowanych inwestycji. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku monter 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie uczniowie zdobywają 
wiedzę z zakresu prawa budowlanego 
i elementów dekoracji wnętrz.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
nie ma kontaktu z klientem.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań zawodowych montera 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie jest wykonywanie 
ścianek działowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy montera zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
głównym czynnikiem szkodliwym 
jest długotrwała praca w pozycji siedzącej.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie
 musi umieć posługiwać się sprzętem 
wykorzystywanym do czyszczenia 
posadzek kamiennych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie odpowiada za dobór odpowiednich materiałów budowlanych do realizowanych inwestycji.        
2. W toku kształcenia na kierunku monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu prawa budowlanego 
i elementów dekoracji wnętrz.
3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie nie ma kontaktu z klientem.
4. Jednym z zadań zawodowych montera zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie 
jest wykonywanie ścianek działowych.
5. W pracy montera zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie głównym czynnikiem szkodliwym 
jest długotrwała praca w pozycji siedzącej.           
6. Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie musi umieć posługiwać się sprzętem wykorzystywanym do czyszczenia posadzek kamiennych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik