. test
Operator obrabiarek skrawających
Quiz nr 4: Suwak

M/722307/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem operatora obrabiarek skrawających. Jest to
zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie nowoczesnymi
technikami obrabiania przedmiotów. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia,
często bardzo skomplikowane. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem operatora obrabiarek skrawających. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie nowoczesnymi technikami
obrabiania przedmiotów. Niezbędne są również zainteresowania
techniczne, gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia,
często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać zawodu, który
w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem operatora obrabiarek skrawających.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie nowoczesnymi technikami obrabiania przedmiotów. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia,
często bardzo skomplikowane. Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien operator obrabiarek skrawających.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie
nowoczesnymi technikami obrabiania przedmiotów. Niezbędne
są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas obsługuje się
różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Uzyskany
wynik może wskazywać, że możesz wziąć pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!