. test
Kowal (722101)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/722101/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wszystkie powierzone mi zadania wykonuję dokładnie
i precyzyjnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Mam zainteresowania artystyczne, dzięki temu
mam dobrze rozwinięte poczucie estetyki.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Sprawność rąk i palców to moja mocna strona.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię przez dłuższy czas skoncentrować się na wykonywaniu
tych samych czynności, monotonna praca nie męczy mnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną,
dzięki czemu mogę z łatwością wykonywać różne projekty.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem wytrzymały/a na długotrwały wysiłek fizyczny,
przez dłuższy czas mogę podnosić ciężkie przedmioty.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem cierpliwy/a i opanowany/a, trudno wyprowadzić
mnie z równowagi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie przeszkadza mi, że podczas pracy się ubrudzę.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mój organizm jest silny i odporny na działanie
wysokich temperatur.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mój organizm jest silny i odporny na działanie wysokich temperatur.
Nie przeszkadza mi, że podczas pracy się ubrudzę.
Jestem cierpliwy/a i opanowany/a, trudno wyprowadzić mnie z równowagi.
Jestem wytrzymały/a na długotrwały wysiłek fizyczny, przez dłuższy czas mogę podnosić
ciężkie przedmioty.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, dzięki czemu mogę z łatwością wykonywać
różne projekty.
Potrafię przez dłuższy czas skoncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności,
monotonna praca nie męczy mnie.
Sprawność rąk i palców to moja mocna strona.
Mam zainteresowania artystyczne, dzięki temu mam dobrze rozwinięte poczucie estetyki.
Wszystkie powierzone mi zadania wykonuję dokładnie i precyzyjnie.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi