. test
Monter systemów rurociagowych
Quiz nr 4: Suwak

M/712613/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem montera systemów rurociągowych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

lubią majsterkować, obsługiwać różne maszyny i urządzenia

oraz pracować rękami. Dodatkowo wykazują zainteresowania

związane z budownictwem, mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię

przestrzenną i nie boją się ciężkiej fizycznie pracy

a przy tym są cierpliwi i wytrwali. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań

związanych z zawodem montera systemów rurociągowych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

lubią majsterkować, obsługiwać różne maszyny i urządzenia

oraz pracować rękami. Dodatkowo wykazują zainteresowania

związane z budownictwem, mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię

przestrzenną i nie boją się ciężkiej fizycznie pracy

a przy tym są cierpliwi i wytrwali. Spróbuj poszukać zawodu,

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem montera
systemów rurociągowych. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie techniczne, lubią majsterkować,
obsługiwać różne maszyny i urządzenia oraz pracować rękami.
Dodatkowo wykazują zainteresowania związane z budownictwem,
mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną
i nie boją się ciężkiej fizycznie pracy a przy tym są cierpliwi i wytrwali.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 

 Przejdź do kolejnego quizu!
Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien

monter systemów rurociągowych. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowanie techniczne, lubią majsterkować,

obsługiwać różne maszyny i urządzenia oraz pracować rękami.

Dodatkowo wykazują zainteresowania związane z budownictwem,

mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną

i nie boją się ciężkiej fizycznie pracy a przy tym są cierpliwi i wytrwali.

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!