. test
Elektryk (741103)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/741103/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód elektryka
jest dwukwalifikacyjny. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy
„elektryka” może podjąć pracę 
przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Elektrykiem może być osoba, 
która ma podzielną uwagę i potrafi 
wykonywać kilka czynności naraz.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód elektryk można uzyskać
 w Technikum.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Znaczna wada wzroku to jedno 
z przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania zawodu elektryka.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Głównym zadaniem zawodowym
elektryka jest montaż i eksploatacja 
instalacji elektrycznych, tablic rozdzielczych, 
maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód elektryka jest dwukwalifikacyjny. 
2. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy „elektryka” 
może podjąć pracę przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 
3. Elektrykiem może być osoba, która ma podzielną 
uwagę i potrafi wykonywać kilka czynności naraz.
4. Zawód elektryk można uzyskać w Technikum. 
5. Znaczna wada wzroku to jedno z przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu elektryka. 
6. Głównym zadaniem zawodowym elektryka 
jest montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych, 
tablic rozdzielczych, maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego. 
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ