. test
Operator maszyn i urządzeń 
metalurgicznych (812106)    Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/812106/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W swojej pracy operator maszyn
 i urządzeń metalurgicznych wykorzystuje 
m.in. przyrządy traserskie; łyżki odlewnicze,
 piece, kokilki, rdzeniarki.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W trakcie nauki zawodu zdobywana 
jest wiedza m.in. na temat prawidłowego 
użytkowania pieców oraz urządzeń 
do wytwarzania metali.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Kształcenie w zawodzie operator maszyn 
i urządzeń metalurgicznych odbywa się 
tylko i wyłącznie w technikum. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
 zdobywa w toku nauki wiedzę i umiejętności 
z zakresu prowadzenia procesu wytapiania 
i spustu surówki z wielkiego pieca 
oraz obsługiwania urządzeń chłodniczych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Aby uzyskać zawód Operator maszyn
 i urządzeń metalurgicznych wymagane 
jest zdanie egzaminów potwierdzających 
kwalifikację M.7 oraz M.6.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Liczba godzin przeznaczona 
na realizację kształcenia w zakresie 
kwalifikacji M.6 wynosi 400h. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W swojej pracy operator maszyn i urządzeń metalurgicznych wykorzystuje m.in. przyrządy traserskie; łyżki odlewnicze, piece, kokilki, rdzeniarki.
2. W trakcie nauki zawodu zdobywana jest wiedza 
m.in. na temat prawidłowego użytkowania pieców 
oraz urządzeń do wytwarzania metali. 
3. Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń metalurgicznych odbywa się tylko i wyłącznie 
w technikum.  
4. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych zdobywa 
w toku nauki wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia procesu wytapiania i spustu surówki z wielkiego pieca 
oraz obsługiwania urządzeń chłodniczych. 
5.Aby uzyskać zawód Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych wymagane jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikację M.7 oraz M.6. 
6. Liczba godzin przeznaczona na realizację kształcenia 
w zakresie kwalifikacji M.6  wynosi 400h. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik