EDUKACJA PRZYRODNICZA   W świecie roślin
3
Q/3/PRZ/1/42
Witaj. Czy pomożesz
mi dopasować roślinność
do odpowiednich
pięter górskich?
Przyporządkuj roślinność do odpowiedniego piętra górskiego.
Cieszę się, że przećwiczyłeś
rozpoznawanie 
roślinności górskiej.