. test
Lakiernik (713201)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/713201/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu lakiernika:
Quiz nr 5
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
WARSZTAT
SAMOCHODOWY
USŁUGOWY
ZAKŁAD
SZEWSKI
BIURO
PROJEKTOWE
RESTAURACJA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż miejsce,
w którym lakiernik może
znaleźć zatrudnienie:
POTLIWOŚĆ
RĄK
NISKA
WYDOLNOŚĆ
FIZYCZNA
ZNACZNA
WADA WZROKU
WADA
WYMOWY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Zaznacz, co nie stanowi
przeciwwskazania
zdrowotnego do wykonywania zawodu lakiernika:
PYŁ
PRZEMYSŁOWY
SZKODLIWE
LAKIERY
I ROZPUSZCZALNIKI
NAWOZY
MINERALNE
PROMIENIOWANIE
PODCZERWONE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia i życia
ludzi nie występuje
w zawodzie lakiernika:
OCZYSZCZANIE
POWIERZCHNI
Z ZANIECZYSZCZEŃ
PRZED
LAKIEROWANIEM
KONSERWACJA
I RENOWACJĘ
POWŁOK
LAKIERNICZYCH
NANOSZENIE
POWŁOK
LAKIERNICZYCH
NAPRAWA
PŁASZCZY
OCHRONNYCH
IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków lakiernika:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi