. test
Technik pojazdów samochodowych (311513)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311513/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Od roku szkolnego 2015/2016 
w Szkołach Policealnych nie prowadzi się 
rekrutacji kandydatów 
do kl. 1 semestr pierwszy. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik pojazdów samochodowych 
może zarządzać grupą osób i przydzielać
 im zadania do wykonania.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik pojazdów samochodowych 
w swojej pracy narażony jest na wdychanie 
zapachu spalin, zanieczyszczenia pyłem, 
drgania, hałas, styczność z substancjami
 drażniącymi, toksycznymi. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Aby zostać technikiem pojazdów 
samochodowych należy ukończyć zasadniczą 
szkołę zawodową kształcącą w tym zawodzie.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Poważne zaburzenia równowagi 
oraz szybka męczliwość stanowią 
przeciwwskazanie do wykonywania 
zawodu technika pojazdów samochodowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W zawodzie technik pojazdów 
samochodowych niezbędne 
są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Od roku szkolnego 2015/2016 w Szkołach 
Policealnych nie prowadzi się rekrutacji kandydatów 
do kl. 1 semestr pierwszy.
2. Technik pojazdów samochodowych może zarządzać grupą osób i przydzielać im zadania do wykonania.
3. Technik pojazdów samochodowych w swojej pracy narażony jest na wdychanie zapachu spalin, zanieczyszczenia pyłem, drgania, hałas, 
styczność z substancjami drażniącymi, toksycznymi.
4. Aby zostać technikiem pojazdów  samochodowych
należy ukończyć zasadniczą  szkołę zawodową kształcącą
w tym zawodzie.
 
5. Poważne zaburzenia równowagi oraz szybka męczliwość stanowią przeciwwskazanie do wykonywania zawodu technika pojazdów samochodowych.
6. W zawodzie technik pojazdów samochodowych niezbędne są precyzja i dokładność.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik