. test
Protetyk słuchu (321401) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
Z/321401/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
W pracy protetyka słuchu należy
wykazywać się
Protetyk słuchu
zdolnościami manualnymi, umiejętnością
współpracy a także empatią.
swoją pomocą obejmuje tylko
osoby starsze.
przygotowuje urządzenia wspomagające
słyszenie dla dzieci, osób dorosłych
oraz seniorów.
przede wszystkim sprawnością fizyczną,
dyplomacją oraz spostrzegawczością.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Kształcenie w zawodzie protetyka
słuchu na Kwalifikacyjnym
Kursie zawodowym
Przeciwwskazaniem do podjęcia 
zawodu
wzmożona potliwość dłoni.
nie jest możliwe.
jest możliwe.
niepełnosprawność w obrębie kończyn
dolnych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Aby zostać protetykiem słuchu należy
zdać przed Okręgową Komisją
Egzaminacyjną
egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zakresie kwalifikacji Z.18.
egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zakresie kwalifikacji
Z.18 i Z.2.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.