. test
Technik optyk (325302)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/325302/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuje mnie medycyna.
TAK
NIE
Quiz nr 2
W wolnym czasie chętnie zajmuję się modelarstwem,
pracami manualnymi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chciałbym/chciałabym współpracować z innymi ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę wykonywać prace manualne wymagające precyzji. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą odpowiedzialną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Powierzone mi zadania wykonuję precyzyjnie i dokładnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chciałbym/chciałabym wykonywać swoją pracę
w pomieszczeniu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie przeszkadzałoby mi noszenie odzieży roboczej w pracy.
Zobacz swoje odpowiedzi
Nie przeszkadzałoby mi noszenie odzieży roboczej w pracy.
Chciałbym/chciałabym wykonywać swoją pracę w pomieszczeniu.
Powierzone mi zadania wykonuję precyzyjnie i dokładnie.
Jestem osobą odpowiedzialną.
Interesuję się nowoczesnymi technologiami.
Mogę wykonywać prace manualne wymagające precyzji.
Chciałbym/chciałabym współpracować z innymi ludźmi.
W wolnym czasie chętnie zajmuję się modelarstwem, pracami manualnymi.
Interesuje mnie medycyna.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi