. test
Technik drogownictwa (311206)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/311206/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika drogownictwa 
niezbędna jest wiedza z zakresu rodzajów 
materiałów budowlanych 
wykorzystywanych przy budowie dróg.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik drogownictwa 
jest odpowiedzialny za kolejność 
wykonywanych czynności podczas 
realizowania inwestycji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik drogownictwa 
nie posługuje się w pracy planami 
budowy dróg i mostów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technik  drogownictwa odpowiada 
za zabezpieczenie terenu inwestycji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy technika drogownictwa 
jest praca na wysokości.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik drogownictwa kontroluje 
i ocenia stan nawierzchni.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy technika drogownictwa niezbędna 
jest wiedza z zakresu rodzajów materiałów 
budowlanych wykorzystywanych przy budowie dróg.
2. Technik drogownictwa jest odpowiedzialny 
za kolejność wykonywanych czynności podczas realizowania inwestycji.
3. Technik drogownictwa nie posługuje się w pracy planami budowy dróg i mostów.
4. Technik  drogownictwa odpowiada za zabezpieczenie terenu inwestycji.
5. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy technika drogownictwa jest praca na wysokości.
6. Technik drogownictwa kontroluje i ocenia 
stan nawierzchni.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik