EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Klasyfikacja, porównywanie porządkowanie obiektów

1
W tym quizie poćwiczysz
ustalanie kolejności i położenia
elementów.
Q/1/MAT/2/5
Zaznacz pierwszy element od lewej.
Zaznacz drugi element od prawej.
Zaznacz trzeci element od lewej.
Zaznacz pierwszy i czwarty element od lewej.
Zaznacz pierwszy i trzeci element od prawej.

    Cieszę się, że potrafisz 

ustalić kolejność i położenie

 elementów.