W tym quizie poćwiczysz
opisywanie zwierząt
 w języku angielskim.
1
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Zwierzęta
Q/1/JA/5/36
Tell me about the cat.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the cat.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the cat.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the parrot.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the parrot.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Tell me about the parrot.
Kliknij na głośnik i powtórz co usłyszałeś.
Umiesz już opisywać
zwierzęta w języku
angielskim.