. test
Technik energetyk (311307)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311307/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód technika energetyka
 jest dwukwalifikacyjny. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Absolwenci Technikum na kierunku 
„technik energetyk” mogą znaleźć pracę 
między innymi w zakładach 
energetycznych i elektrowniach.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód technik energetyk 
można uzyskać w dwuletniej 
Szkole Policealnej.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technikiem energetykiem 
może być osoba, która ma uzdolnienia 
typowo techniczne.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Wada wymowy to jedno 
z przeciwwskazań zdrowotnych
 do wykonywania zawodu 
technika energetyka.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca technika energetyka odbywa się
 często na otwartej przestrzeni w zmiennych 
warunkach atmosferycznych, 
również na wysokościach.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód technika energetyka jest dwukwalifikacyjny. 
2. Absolwenci Technikum na kierunku „technik 
energetyk” mogą znaleźć pracę między innymi 
w zakładach energetycznych i elektrowniach. 
3. Zawód technik energetyk można uzyskać
 w dwuletniej Szkole Policealnej.
4. Technikiem energetykiem może być osoba, 
która ma uzdolnienia typowo techniczne. 
5. Wada wymowy to  jedno z  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu technika energetyka. 
6. Praca technika energetyka odbywa się często 
na otwartej przestrzeni w zmiennych warunkach atmosferycznych, również na wysokościach.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik