W tym quizie

dowiesz się, jakie dzieła

można obejrzeć

w skansenie.

3
Q/3/PLAST/1/13
EDUKACJA PLASTYCZNA
Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rozpoznawanie wybranych dziedzin i dzieł sztuki

Znajdź i wyrzuć do pudełka 4 niepasujące przedmioty.

Znajdź i wyrzuć do pudełka 4 niepasujące przedmioty.

Wiesz już, jakie dzieła
można obejrzeć
w skansenie.