EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Klasyfikacja, porównywanie porządkowanie obiektów

1
Q/1/MAT/2/8
W tym quizie poćwiczysz
 ustalanie kolejności i położenia
 elementów.
Zaznacz czwarty element od lewej.
Zaznacz drugi element od prawej.
Zaznacz drugi i trzeci element od lewej.
Zaznacz drugi i trzeci element od prawej.
Zaznacz drugi i czwarty element od lewej.

    Cieszę się, że potrafisz ustalić 

kolejność i położenie

 elementów.