. test
Monter-mechatronik
Quiz nr 4: Suwak

E/742114/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem monter mechatronik.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

 techniczne, są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. 

Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – przeprowadzanie 

precyzyjnego montażu, napraw i   konserwacji różnorodnych 

urządzeń elektronicznych. Postaraj się znaleźć taki zawód, 

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań 

związanych z zawodem montera mechatronika. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 

techniczne, są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. 

Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – przeprowadzanie 

precyzyjnego montażu, napraw i   konserwacji różnorodnych 

urządzeń elektronicznych. Spróbuj poszukać zawodu, 

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem montera mechatronika. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 

techniczne, są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. 

Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – przeprowadzanie 

precyzyjnego montażu, napraw i   konserwacji różnorodnych urządzeń elektronicznych. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych 

wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


  
Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 
odpowiadają tym, które wykazywać powinien Monter mechatronik. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne, 
są dokładni, mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. 
Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – przeprowadzanie 
precyzyjnego montażu, napraw i   konserwacji różnorodnych urządzeń elektronicznych. Uzyskany wynik może wskazywać, 
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
 dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!