. test
Modelarz odlewniczy (721104)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/721104/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Modelarz odlewniczy 
zajmuje się wykonywaniem 
odlewów metalowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia w zawodzie 
modelarz odlewniczy uczniowie zdobywają 
wiedzę z zakresu rodzajów obróbki metali.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Modelarz odlewniczy przygotowuje 
do transportu wykonane odlewy.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań modelarza 
odlewniczego jest sporządzanie 
stopów metali.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy modelarza odlewniczego 
nie występują czynniki szkodliwe.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Modelarz odlewniczy musi umieć 
odczytywać znakowania techniczne 
urządzeń i maszyn.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Modelarz odlewniczy zajmuje się wykonywaniem odlewów metalowych.
2. W toku kształcenia w zawodzie modelarz odlewniczy uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu rodzajów 
obróbki metali.
3. Modelarz odlewniczy  przygotowuje do transportu wykonane odlewy.
4. Jednym z zadań modelarza odlewniczego 
jest sporządzanie stopów metali.
5. W pracy modelarza odlewniczego nie występują 
czynniki szkodliwe.
6. Modelarz odlewniczy musi umieć odczytywać znakowania techniczne urządzeń i maszyn. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik