. test
Technik budownictwa okrętowego (311910)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311910/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik budownictwa okrętowego
 posługuje się w pracy planami 
i projektami.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Absolwent kierunku technik 
budownictwa okrętowego po zdaniu 
matury może kontynuować naukę 
na studiach wyższych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik budownictwa okrętowego 
nie musi znać budowy różnego 
rodzaju okrętów.  
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W zawodzie technika budownictwa 
okrętowego wymagana jest wiedza 
z zakresu budownictwa.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik budownictwa okrętowego
to zawód przeznaczony wyłącznie 
dla mężczyzn.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca technika budownictwa 
okrętowego wymaga samodzielności 
i wytrwałości.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik budownictwa okrętowego posługuje się 
w pracy planami i projektami.
2. Absolwent kierunku technik budownictwa 
okrętowego po zdaniu matury może kontynuować 
naukę na studiach wyższych. 
3. Technik budownictwa okrętowego nie musi znać budowy różnego rodzaju okrętów.  
4. W zawodzie technika budownictwa okrętowego wymagana jest wiedza z zakresu budownictwa. 
5. Technik budownictwa okrętowego to zawód
przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.
6. Praca technika budownictwa okrętowego wymaga samodzielności i wytrwałości. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik