. test
Technik masażysta (325402)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/325402/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie
zawodu technik masażysta:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
GIMNAZJUM
ZAINTERESOWANIA
TECHNICZNE
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
WYTRZYMAŁOŚĆ
DYSKRECJA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik masażysta:
ŻYLAKI
KOŃCZYN
DOLNYCH
CHOROBY
ZAKAŹNE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
INTELEKTUALNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
WZROKOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu
technik masażysta:
DOLEGLIWOŚCI
BÓLOWE
STRES
SZKODLIWE
OPARY
MOŻLIWOŚĆ
NADERWANIA
LUB NACIĄGNIĘCIA
ŚCIĘGIEN
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Na które z czynników
szkodliwych narażony
jest w swojej pracy
technik masażysta:
PODWIESZKI
CHIŃSKIE
BAŃKI
STEMPLE
ŁAWECZKI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Którego z narzędzi
nie wykorzystuje w swojej
pracy technik masażysta:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi