. test
Technik pszczelarz (314206)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/314206/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik pszczelarz:
Quiz nr 5
SAMOKONTROLA
ZAMIŁOWANIE
DO ŁADU
I PORZĄDKU
UMIEJĘTNOŚĆ
PRACY W GRUPIE
KREATYWNOŚĆ
ROLNICTWO
WETERYNARIA
O SPECJALIZACJI:
UŻYTKOWANIE
I PATOLOGIA ZWIERZĄT
LABORATORYJNYCH
BEHAWIORYSTYKA
ZWIERZĄT
FARMACJA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
pszczelarz znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
CEDZIDŁA
NOŻE
PASIECZNE
ODSKLEPIACZ
ROZLUŹNIARKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, które nie jest
zazwyczaj wykorzystywane
w pracy technika pszczelarza:
SAD
FIRMA ZWIĄZANA
Z PRZEMYSŁEM
RZEMIEŚLNICZYM
PRODUKCYJNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ROLNICZE
BIURO
PROJEKTOWE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż miejsce,
w którym technik pszczelarz
może znaleźć zatrudnienie:
KONTAKT
Z CHEMIKALIAMI
PRACA
W ZMIENNYCH
WARUNKACH
ATMOSFERYCZNYCH
NARAŻENIE
NA UKĄSZENIE
OWADÓW
PRACA
NA WYSOKOŚCI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, który
czynnik szkodliwy
dla zdrowia i życia ludzi,
nie występuje w zawodzie
technik pszczelarz:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi