. test
B/311210/Q/SK/1
Technik renowacji elementów architektury
Quiz nr 1: Ścieżka kariery                (311210) 
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik renowacji elementów architektury 
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: B.25, B.26
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna