EDUKACJA WYCHOWANIE FIZYCZNE
Podstawowe czynności higieniczne i bezpieczeństwo
na zajęciach i drogach
2
Q/2/EWF/1/1
Zapoznaj się
ze słownictwem związanym
z bezpieczeństwem
na drodze.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Kliknij na obrazek i posłuchaj co opisuje.
Znasz już słownictwo
związane
z bezpieczeństwem na drodze.