. test
Technik automatyk sterowania ruchem 
kolejowym (311407)          Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311407/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym wykonuje swoją pracę 
w pomieszczeniach i na zewnątrz.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Praca technika automatyka sterowania 
ruchem kolejowym odbywa się w systemie 
8- lub 12- godzinnym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik automatyk sterowania 
ruchem kolejowym nie nosi 
w pracy odzieży roboczej.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Punktualność i odpowiedzialność 
to cechy niezbędne w zawodzie 
technika automatyka sterowania 
ruchem kolejowym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Praca technika automatyka 
sterowania ruchem kolejowym 
ma charakter tylko fizyczny.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Zaburzenia psychiczne 
są przeciwwskazaniem do wykonywania 
zawodu technika automatyka 
sterowania ruchem kolejowym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach i na zewnątrz.
2. Praca technika automatyka sterowania ruchem kolejowym odbywa się w systemie 8- lub 12- godzinnym.
3. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
nie nosi w pracy odzieży roboczej.
4. Punktualność i odpowiedzialność to cechy niezbędne 
w zawodzie technika automatyka sterowania 
ruchem kolejowym.                
5. Praca technika automatyka sterowania ruchem kolejowym ma charakter tylko fizyczny.  
6. Zaburzenia psychiczne są przeciwwskazaniem
do wykonywania zawodu technika automatyka 
sterowania ruchem kolejowym.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik