. test
Operator obrabiarek skrawających (722307)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/722307/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się obsługą różnych maszyn i urządzeń.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać wolny czas aktywnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w hałasie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie meczą mnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie zniechęcam się, gdy muszę wykonywać rutynowe zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających
skupienia i wytrwałości.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem dokładny i sumienny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowymi technologiami.
Zobacz swoje odpowiedzi
Interesuję się nowymi technologiami.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość.
Jestem dokładny i sumienny.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia i wytrwałości.
Nie zniechęcam się, gdy muszę wykonywać rutynowe zadania.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie meczą mnie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w hałasie.
Lubię spędzać wolny czas aktywnie.
Interesuję się obsługą różnych maszyn i urządzeń.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi