. test
Betoniarz-zbrojarz (711402)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/711402/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą, która potrafi przez dłuższy czas koncentrować się
na wykonywaniu tych samych czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Zadania wykonuję dokładnie, krok po kroku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię zmieniać miejsca, w których przebywam, uczę się czy pracuję.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię przebywać na świeżym powietrzu. Jestem osobą odporną
na zmienne warunki pogodowe.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Można powiedzieć, że jestem osobą silną i sprawną fizycznie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię majsterkować - konstruować i naprawiać różne rzeczy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię prace ręczne. Szybko i sprawnie pracuję przy użyciu rąk.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię matematykę, a w szczególności geometrię.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie stanowiłoby dla mnie problemu posługiwanie się
specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem.
Zobacz swoje odpowiedzi
Nie stanowiłoby dla mnie problemu posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami,
maszynami oraz sprzętem.
Lubię matematykę, a w szczególności geometrię.
Lubię prace ręczne. Szybko i sprawnie pracuję przy użyciu rąk.
Lubię majsterkować - konstruować i naprawiać różne rzeczy.
Można powiedzieć, że jestem osobą silną i sprawną fizycznie.
Lubię przebywać na świeżym powietrzu. Jestem osobą odporną na zmienne warunki pogodowe.
Lubię zmieniać miejsca, w których przebywam, uczę się czy pracuję.
Zadania wykonuję dokładnie, krok po kroku.
Jestem osobą, która potrafi przez dłuższy czas koncentrować się na wykonywaniu tych samych czynności.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi