W tym quizie poznasz
przysłowia o miesiącach 
i porach roku.
2
Q/2/PRZ/3/25
EDUKACJA PRZYRODNICZA      Przyroda nieożywiona
Przeczytaj przysłowie i przenieś brakujące wyrazy w odpowiednie miejsca.
                       plecień, bo przeplata trochę                , trochę                     .
Kliknij podwójnie, aby edytować.
KWIECIEŃ
Kliknij podwójnie, aby edytować.
CZERWIEC
MARZEC
LATA
ZIMY
Kliknij podwójnie, aby edytować.
Przeczytaj przysłowie i przenieś brakujące wyrazy w odpowiednie miejsca.
W                         jak w garncu.  
LUTYM
Kliknij podwójnie, aby edytować.
MAJU
MARCU
Przeczytaj przysłowie i przenieś brakujące wyrazy w odpowiednie miejsca.
                   po deszczowym                
często dżdżysty w naszym kraju.
STYCZEŃ
Kliknij podwójnie, aby edytować.
MARCU
CZERWIEC
Kliknij podwójnie, aby edytować.
MAJU
Dobrze znasz przysłowia 
o miesiącach i porach
roku.