W tym quizie 
poćwiczysz obsługę klawiatury. 
Wielkie litery  w nazwach
kontynentów i krajów.
2
Q/2/KOM/4/19
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
Instrukcja wpisywania na klawiaturze wielkich liter.
Wielkie litery wpiszemy
przez jednoczesne naciśnięcie
klawisza "Shift" oraz klawisza
danej litery
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ustria
fryka
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
zechy
iałoruś
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
rancja
iszpania
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
itwa
elgia
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Wielkie litery, np. Ś, Ć, Ż, Ł
w nazwach miast i imion.
2
Q/2/KOM/4/20
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ląsk
ucja
ŚLĄSK
ŁUCJA
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ódź
ukasz
ŁUKASZ
ŁÓDŹ
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ary
winoujście
ŚWINOUJŚCIE
ŻARY
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
aneta
mielów
ĆMIELÓW
ŻANETA
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.