. test
Technik hutnik
Quiz nr 4: Suwak

M/311704/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika hutnika. Jest to zawód dla ludzi,
którzy interesują się zagadnieniami związanymi z przemysłem hutniczym. Niezbędne jest również posiadanie  zainteresowań  technicznych,
gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia. Osoba pracujące w danym zawodzie musi wykazywać się zamiłowaniem
do ładu i porządku. Ważną cecha podczas wykonywania tego zawodu
ważna jest również dobra pamięć. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika hutnika. Jest to zawód dla ludzi,
którzy interesują się zagadnieniami związanymi z przemysłem hutniczym. Niezbędne jest również posiadanie  zainteresowań  technicznych,
gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia.
Osoba pracujące w danym zawodzie musi wykazywać się zamiłowaniem
do ładu i porządku. Ważną cecha podczas wykonywania tego zawodu
ważna jest również dobra pamięć. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika hutnika. Jest to zawód
dla ludzi, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z przemysłem hutniczym. Niezbędne jest również posiadanie  zainteresowań  
technicznych, gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny
i urządzenia. Osoba pracujące w danym zawodzie musi wykazywać się zamiłowaniem do ładu i porządku. Ważną cecha podczas wykonywania
tego zawodu ważna jest również dobra pamięć. Ważną cecha podczas wykonywania tego zawodu jest również bardzo dobrze rozwinięta
wyobraźnia przestrzenna.  Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
  

 Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik hutnik. Jest to zawód dla ludzi,
którzy interesują się zagadnieniami związanymi z przemysłem hutniczym. Niezbędne jest również posiadanie  zainteresowań  technicznych,
gdyż podczas pracy wykorzystuje się różne maszyny i urządzenia.
Osoba pracujące w danym zawodzie musi wykazywać się zamiłowaniem
do ładu i porządku. Ważną cecha podczas wykonywania tego zawodu
ważna jest również dobra pamięć. Uzyskany wynik wskazuje, że możesz
wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!