1
Q/1/MAT/1/10
 EDUKACJA MATEMATYCZNA      Stosunki przestrzenne
W tym quizie
będziesz wskazywał
samochody
na parkingu.
Wskaż samochód stojący przed samochodem zielonym.
 
Wskaż samochód stojący pomiędzy żółtym a czerwonym.
 
Wskaż samochód stojący przed samochodem żółtym.
 
Wskaż samochód stojący za samochodem czerwonym.
 
Wskaż samochód stojący za samochodem niebieskim.
 
Wskaż samochód stojący pomiędzy zielonym a czarnym. 
 
Wskaż samochód stojący przed samochodem czarnym. 
 
Wskaż samochód stojący pomiędzy niebieskim a zielonym. 
 
Bardzo dobrze radzisz sobie 
z użyciem pojęć przed,
za i pomiędzy.