EDUKACJA MATEMATYCZNA   Stosunki przestrzenne
W tym quizie przećwiczysz
rozpoznawanie stosunków
przestrzennych:
PRAWO, LEWO, GÓRA i DÓŁ.
Q/1/MAT/1/5
1
Przesuń rysunek zwierzątka w LEWY GÓRNY róg tablicy.
Przesuń rysunek zwierzątka w PRAWY GÓRNY róg tablicy.
Przesuń rysunek zwierzątka w LEWY DOLNY róg tablicy.
Przesuń rysunek zwierzątka w PRAWY DOLNY róg tablicy.
Przesuń rysunek zwierzątka w PRAWY DOLNY róg tablicy.
Przesuń rysunek zwierzątka w LEWY GÓRNY róg tablicy.
Przesuń rysunek zwierzątka w LEWY DOLNY róg tablicy.
Przesuń rysunek zwierzątka w PRAWY GÓRNY róg tablicy.
Widzę, że znasz już
takie kierunki jak
LEWO, PRAWO, GÓRA i DÓŁ
i dobrze sobie radzisz z ich rozpoznawaniem.