. test
Technik górnictwa otworowego
Quiz nr 4: Suwak

M/311702/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika górnictwa otworowego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie górnictwem, przemysłem wydobywczym i infrastrukturą górniczą. Niezbędne są również
zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Postaraj się znaleźć taki zawód,
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika górnictwa otworowego. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie górnictwem, przemysłem wydobywczym i infrastrukturą górniczą. Niezbędne są również
zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika górnictwa otworowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie górnictwem, przemysłem wydobywczym i infrastrukturą górniczą. Niezbędne są
również zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne
maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Możesz brać
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik górnictwa otworowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie górnictwem, przemysłem wydobywczym i infrastrukturą górniczą. Niezbędne
są również zainteresowania techniczne, gdyż obsługuje się różne
maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Uzyskany wynik
może wskazywać, że możesz wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!