. test
Technik ogrodnik (314205)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/314205/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu technik ogrodnik:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
OFIARNOŚĆ
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
ZAINTERESOWANIA
PRZYRODNICZE
WYTRZYMAŁOŚĆ
NA SZYBKIE
TEMPO PRACY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik ogrodnik:
PARKI
SZKLARNIE
SADY
LASY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż miejsce,
nie będące miejscem pracy
technika ogrodnika:
PEDAGOGIKA
AGROTURYSTYKA
ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU
SOCJOLOGIA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Który z kierunków studiów,
znacznie podniesie kwalifikacje
technika ogrodnika:
PRACA W MIEJSCACH
O ZMIENNEJ
WILGOTNOŚCI
POWIETRZA
PRACA W MIEJSCACH
O PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURZE
NARAŻENIE
NA WYSTĘPOWANIE
ALERGENÓW
(GRZYBY, PLEŚNIE)
PRACA W BLISKIM
KONTAKCIE Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Co nie pasuje
do opisu charakteru pracy
technika ogrodnika:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi