. test
Technik pojazdów
samochodowych (311513)
M/311513/Q/M/8
Zagraj
w MEMORY
i powtórz
nazwy narzędzi
używanych
w tym zawodzie.
Quiz nr 8:
Memory
Klikaj na karty, zapamiętaj ich położenie
i znajdź wszystkie pary w 60 sekund.
Quiz nr: 8
Klikaj na karty, zapamiętaj ich położenie
i znajdź wszystkie pary w 45 sekund.
Quiz nr: 8
Gratulacje!
Spostrzegawczość
jest cechą ważną
w każdym zawodzie.