EDUKACJA PRZYRODNICZA   W świecie roślin
3
Q/3/PRZ/1/39
Witaj. Czy pomożesz mi rozpoznać rośliny
z pięter regiel dolny
i regiel górny?
Wskaż roślinę, która zaliczana jest do regla górnego.
Wskaż roślinę, która zaliczana jest do regla górnego.
Wskaż roślinę, która zaliczana jest do regla górnego.
Wskaż roślinę, która zaliczana jest do regla dolnego.
Wskaż roślinę, która zaliczana jest do regla dolnego.
Wskaż roślinę, która zaliczana jest do regla dolnego.
Cieszę się, że przećwiczyłeś
rozpoznawanie roślin
z poszczególnych pięter górskich.