EDUKACJA POLONISTYCZNA   Pisanie
Q/1/POL/3/31
1
W tym quizie
utrwalisz znajomość głosek
"E", "D", "Y", "J", "S".
Spójrz. We wszystkich wyrazach przedstawionych na slajdzie brakuje
takiej samej głoski. Jakiej? Wybierz  odpowiednią literę.
Spójrz. We wszystkich wyrazach przedstawionych na slajdzie brakuje
takiej samej głoski. Jakiej? Wybierz  odpowiednią literę.
Spójrz. We wszystkich wyrazach przedstawionych na slajdzie brakuje
takiej samej głoski. Jakiej? Wybierz  odpowiednią literę.
Spójrz. We wszystkich wyrazach przedstawionych na slajdzie brakuje
takiej samej głoski. Jakiej? Wybierz  odpowiednią literę.
Spójrz. We wszystkich wyrazach przedstawionych na slajdzie brakuje
takiej samej głoski. Jakiej? Wybierz  odpowiednią literę.
Spójrz. We wszystkich wyrazach przedstawionych na slajdzie brakuje
takiej samej głoski. Jakiej? Wybierz  odpowiednią literę.
Spójrz. We wszystkich wyrazach przedstawionych na slajdzie brakuje takiej samej głoski.
Jakiej? Wybierz  odpowiednią literę.
GRATULUJĘ,
CZYTASZ CORAZ LEPIEJ!!!