W tym quizie poćwiczysz

rozpoznawanie kształtów.

1
Q/1/PLAST/2/22
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
TRÓJKĄTNY
SZEROKI
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
OKRĄGŁY
SZEROKI
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
TRÓJKĄTNY
KWADRATOWY
OWALNY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
WĄSKI
PROSTOKĄTNY
OWALNY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
WĄSKI
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
PROSTOKĄTNY
OWALNY
WĄSKI
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
PROSTOKĄTNY
SZEROKI
OKRĄGŁY
Jaki kształt ma przedmiot przedstawiony na rysunku?
KWADRATOWY
TRÓJKĄTNY
OKRĄGŁY
Świetnie!
Potrafisz już rozpoznać
różne kształty.