W tym quizie poćwiczysz
wskazywanie miejsca
liczb na osi liczbowej.
1
Q/1/MAT/4/130
 EDUKACJA MATEMATYCZNA          Liczenie i sprawność rachunkowa
0
1
7
2
5
Przesuń liczbę w odpowiednie miejsce na osi liczbowej.
0
1
6
3
8
Przesuń liczbę w odpowiednie miejsce na osi liczbowej.
0
1
9
4
7
Przesuń liczbę w odpowiednie miejsce na osi liczbowej.
Cieszę się, że poćwiczyłeś
wskazywanie miejsca
liczb na osi liczbowej.