. test
B/712905/Q/SK/1
Monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie  (712905)
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud.
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacje: B.5, B.6, B.7
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna